Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

10/01/2015 - 29/03/2015

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΔΥΣΛΕΞΙΑ) /ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΔΥΣΛΕΞΙΑ) /ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Έναρξη: 10/01/2015

 

Λήξη: 29/03/2015

 

Διάρκεια: 60 ώρες

 

Ώρες: Σάββατο 15:30-20:30, Κυριακή 10:00-15:00

 

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκπαιδεύσεων ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Πολυτεχνείου 32, Ν. Ηράκλειο, Αττικής)

 

Εισηγητές: Κίντος Γιώργος (Ειδικός Παιδαγωγός, MEd in Psychology of Education) , Μπαφαλούκα Μαρία (Ειδική Παιδαγωγός, Φιλόλογος, Tutor σε Προγράμματα Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών) , Παπαδοπούλου Βίκυ (MSc Κλινική Ψυχολόγος)

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Οι παρακάτω θεματικές ενότητες αποτελούν ξεχωριστές εκπαιδεύσεις ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τις παρακολουθήσουν στο σύνολό τους ή μεμονωμένα.
 

Αξιολόγηση (10-11/01)
Παρουσιάζεται ο τρόπος που πραγματοποιείται η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. σε σχέση με το οικογενειακό και σχολικό ιστορικό του κάθε παιδιού ατομικά. Εξηγείται η ανάλυση και καταγραφή της παιδαγωγικής εκτίμησης σε σύμβαση και με τους φορείς στους οποίους απευθύνεται.
 
 
Ορθογραφία (24 – 25/01)
Εκτίθενται οι τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εντοπίζονται πολύ συγκεκριμένα στο κομμάτι της ορθογραφίας (μαθησιακή δυσκολία στη γραπτή έκφραση).
 
 
Ανάγνωση-κατανόηση (07-08/02)
Παρουσίαση των τρόπων υποστήριξης των παιδιών εκείνων που συναντούν μαθησιακές δυσκολίες στο κομμάτι της ανάγνωσης και της κατανόησης (ειδική μαθησιακή της ανάγνωσης).
 
 
Γραπτή έκφραση (07-08/03) 
Παρουσιάζονται τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη γραπτή έκφραση, την οργάνωση, δόμηση και ανάπτυξη του γραπτού λόγου.

 
Ξένες γλώσσες – Νομοθετικό πλαίσιο (21/03) 
Τεκμηριώνονται θεωρητικά οι λόγοι για τους οποίους η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, όπως τα Αγγλικά αποτελεί μια επίπονη διαδικασία για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στη μητρική τους γλώσσα. Επιπλέον, προτείνονται διαδραστικές μέθοδοι για να διευκολυνθεί η εκμάθηση αυτή. Τέλος, παρέχονται στοιχεία για το νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλλει την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.
 
 
Παρέμβαση στο Γυμνάσιο (22/03) 
Παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο βάση του οποίου υπαγορεύεται η συνέχιση παρέμβασης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στις τάξεις του γυμνασίου. Επιπλέον, προτείνονται τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτή να επιτευχθεί χωρίς να επιτείνεται το ήδη βεβαρυμμένο σχολικό πρόγραμμα των εφήβων μαθητών.
 
 
Μαθηματικά (28/03)
Αναλύεται η εξέλιξη της Μαθηματικής Σκέψης και για ποιους λόγους αυτή αποτελεί μια συχνά στενάχωρη συνθήκη για τα παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αποτελεσματικές μέθοδοι, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και η εφαρμογή της σε πρακτικό επίπεδο (προμαθηματικές έννοιες, μηχανισμοί πράξεων, επίλυση προβλημάτων).
 
 
Συμβουλευτική (29/03) 
Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της μαθησιακής αξιολόγησης στους γονείς. Επίσης, θα συζητηθούν τα συναισθήματα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες/ δυσλεξία, καθώς και εκείνα των γονιών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τέλος, θα γίνει παρουσίαση σχετικά με το ποιος χρειάζεται να είναι ο ρόλος του σχολείου, αλλά και των γονιών στην αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού.
 
 
Η προσέγγιση του προγράμματος δεν είναι θεωρητική αλλά αφορά την εφαρμογή και ορθή χρήση των τεχνικών παρέμβασης.
 
 

Κόστος συμμετοχής:           

Για όλο το πρόγραμμα: 420€
Για κάθε ενότητα: 80€
 
Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α 23%.
 
 
 

Η Μετεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τα παρακάτω Σαββατοκύριακα: 10-11/01, 24-25/01, 07-08/02, 07-08/03, 21-22/03, 28-29/03 2015

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ Πολυτεχνείου 32, Ηράκλειο 141 22, Ελλάδα Ηράκλειο Ελλάδα

Website: http://www.dikepsy.gr/