Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

11/10/2019 - 13/10/2019

ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών με Διεθνή Συμμετοχή

Η Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών με Διεθνή Συμμετοχή. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2019, στο Κέντρο  Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.cbt2019.gr

Πληροφορίες – Επικοινωνία

E:info@praxicon.gr

Τ: 2310 460652, 2310 460682
F
: 2310 435 064

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Τo 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών οργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από
την Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΓΣΨ) και το Τμήμα
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το συνέδριο αυτό σηματοδοτεί, τονίζει και υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη πρόοδο της
Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΓΣΨ) τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκoσμίως. Η
ΓΣΨ εξακολουθεί να είναι η περισσότερο evidence-based ως προς την αποτελεσματικότητα
της ψυχολογική προσέγγιση σε μια μεγάλη ποικιλία ψυχικών διαταραχών και ψυχολογικών
προβλημάτων και γι’ αυτό προκρίνεται από εθνικούς και παγκόσμιους οργανισμούς ως η
θεραπεία εκλογής.
Τρεις παγκόσμιες μορφές τιμούν το συνέδριο με τη συμμετοχή τους. Ο Καθ. Arnoud Arntz,
κορυφαίος στη Θεραπεία Σχημάτων στην Ευρώπη, ο Καθ. Robert Leahy, γνωστός για τα 30
περίπου βιβλία του και πατέρας της Emotional Schema Therapy, καθώς και ο Καθ. Paul Gilbert,
παρασημοφορημένος για τη συνεισφορά του από την Βασίλισσα της Μ. Βρετανίας και
πατέρας της Compassion Focused Therapy.
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών
και ελπίζουμε ότι θα σταθεί άξιο των προσδοκιών σας!
Φιλικά,
Γρηγόρης Μ. Σίμος
− Καθηγητής Ψυχοπαθολογίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
− Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας
− Πιστοποιημένος Γνωστικός Συμπεριφορικός Ψυχοθεραπευτής από την EABCT
− Ιδρυτικό Μέλος, Διπλωματούχος και Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής/Επόπτης της Academy
of Cognitive Therapy

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες