Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

09/05/2015

ΌΝΕΙΡΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙOΥ

Συντονίστρια: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, PhD.

ΌΝΕΙΡΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ένα αυτόνομο σεμινάριο στα πλαίσια σειράς σεμιναρίων για τη χρήση αφηγηματικών εργαλείων. Μέσα

από κλινικά περιστατικά και πρακτικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τη χορήγηση, και

ερμηνεία ενός χρήσιμου εργαλείου αξιολόγησης και σχεδιασμού θεραπευτικών παρεμβάσεων. Το σεμινάρια

βασίζονται σε πρωτότυπες δημοσιευμένες εργασίες της συντονίστριας οι οποίες διατίθενται δωρεάν στους

συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή2.

Α. Στάδια και στόχοι της θεραπείας από την αφηγηματική οπτική

Β. Συστημική θεραπεία και όνειρα

Γ. Βασικές παραδοχές για το όνειρο ως αφήγηση

Δ. Βασική Δομή της ονειρικής αφήγησης

Ε.1. Κύριο παράδειγμα: Το κόκκινο αερόστατο της Αλίκης

Ε.2. Όνειρα της ίδιας: Εξέλιξη θεμάτων και ονειρικών μοτίβων

Στ. Αρχικά όνειρα

Ζ. Όνειρα με το θεραπευτή

Η. Όνειρα του θεραπευτή

Θ. Θεραπευτικές παρεμβάσεις

Ι.1 Τεχνικές στην αξιοποίηση των ονείρων

Ι.2 Παιδικά όνειρα

Ημερομηνία: Σάββατο 9 Μαΐου 2015, 9.30-4.30μμ

Δικαίωμα συμμετοχής: 60 € (+ φπα) / 50 € για τους ειδικευόμενους (+ φπα)

Τόπος Διεξαγωγής: Ιδιωτικό γραφείο, Πατησίων 130 Αθήνα 112 57

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής από το ‘Λόγω Ψυχής’

Εγγραφές στη Γραμματεία του Λόγω Ψυχής: info@logopsychis.gr

Αριθμός θέσεων: 15

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του σεμιναρίου: androutsopoulou@logopsychis.gr ή

athena@androutsopoulou.gr

1 Η Αθηνά Ανδρουτσοπούλου είναι Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια και Οικογενειακή Θεραπεύτρια

Είναι Συν-ιδρύτρια και Επιστημονική Συν-υπεύθυνη του ‘Λόγω Ψυχής’

2 Ανδρουτσοπούλου, Α. (2005). Η αθώα γλώσσα των ονείρων μας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Androutsopoulou, A. (2011). Red Balloon: Approaching dreams as self-narratives. Journal of Μarital and Family Therapy,

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: Ιδιωτικό γραφείο, Πατησίων 130 Αθήνα 112 57 Πατησίων 130 Αθήνα 112 57

Website: athena@androutsopoulou.gr