Εκδηλώσεις
Ετήσια Σεμινάρια

01/12/2015

Ouverture d’un Master 2 Professionnel et Recherche Psychologie Clinique et Médiations Thérapeutiques par l’Art à Nice

Ouverture d’un Master 2 Professionnel et Recherche Psychologie Clinique et Médiations Thérapeutiques par l’Art à Nice

Plaquette Master PSYCHO CLINIQUE par l’art V4 WEB

 

Κατηγορία: Ετήσια Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: Université Nice Sophia Antipolis Νίκαια, Γαλλία Νίκαια Γαλλία