Εκδηλώσεις
Ετήσια Σεμινάρια

25/07/2017 - 26/07/2021

Παιδεία Ομαδικών Αναλυτών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

                        HELLENIC ORGANIZATION OF PSYCHOTHERAPY & EDUCATION IN GROUP ANALYSIS

 

Παιδεία Ομαδικών Αναλυτών

Περιγραφή και Πρόγραμμα Σπουδών

1. Η Γενική Περιγραφή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η Επαγγελματική Εκπαιδευτική κατάρτιση με επικέντρωση στην σπουδή και την εφαρμογή της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας Αναλυτικού Τύπου, απευθύνεται στους επαγγελματίες του χώρου της Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εφαρμογή της Αναλυτικής Μεθοδολογίας και Τεχνικής τόσο στην εξειδικευμένη προσέγγιση των Ομαδικών Δυναμικών αλλά και στην κλινική προσέγγιση της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας.

2. Η Διάρθρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα δίκτυο εκπαίδευσης σε ομαδική πάντα βάση που αποσκοπεί στην σφαιρική εκπαίδευση του εκπαιδευόμενου και στην ανάδειξη της εκπαιδευτικής του αξίας και ικανότητας τόσο σε κλινικό όσο και σε επιστημονικό αλλά και ερευνητικό επίπεδο εντός και εκτός της Ελλάδος σε παγκόσμια αναγνωρισμένα forum(*).

Η σπονδύλωση του εκπαιδευτικού δικτύου εξασφαλίζεται μέσα από την παρακολούθηση των παρακάτω δραστηριοτήτων:

α) ΟΜΑΔΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Επικεντρώνονται στην διδασκαλία των αρχών της Ομαδικής Ανάλυσης κατά τον S.H. Foulkes, στον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογής της Ομαδικής Ανάλυσης σε μικρές (small), μεσαίες (median) και μεγάλες (large) ομάδες, αλλά και με παράλληλη αναφορά σε θεωρητικές έννοιες της Ψυχανάλυσης αλλά και στην Θεωρία της Μεσαίας και Μεγάλης Ομάδας (Προσέγγιση κατά τον P.deMaré, RoccoPizanni κ.α)

β) ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Αποσκοπούν στην βιωματική εξάσκηση του εκπαιδευόμενου σε θέσεις συντονιστή, συσυντονιστή και παρατηρητή αλλά και στην εκπαίδευσή του στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της “ομάδας ως όλον” και την σωστή “αποκωδικοποίηση” και απόδοση του διαλόγου στο “Εδώ και το Τώρα” της Ομάδας.

Με την Εποπτεία, αρχικά σε Ομαδική και πολύ μεταγενέστερα σε Ατομική βάση παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης στις παραπάνω θέσεις με παράλληλη σύγκριση της βιωματικής εμπειρίας από τον χώρο της – υποχρεωτικής – παράλληλης ομαδικής ανάλυσης του εκπαιδευόμενου σε Αναλυτικού τύπου Ομάδα Ψυχοθεραπείας αλλά και με την επεξεργασία κάθε “υλικού” προς εποπτεία που προέρχεται από δραστηριότητες του Οργανισμού ή άλλων εκπαιδευτικών η/και επιστημονικών φορέων.

Ακρογωνιαία κρίνεται και η μάθηση και η τήρηση των κανόνων Ηθικής Δεοντολογίας καθώς και η τήρηση του Ιατρικού Απορρήτου και του Δικαίου Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων στις παραπάνω διαδικασίες.

γ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Αποσκοπούν στην καλύτερη κλινική και βιωματική κατάρτιση του εκπαιδευόμενου σε βάση Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης είτε σε βάση μεμονωμένων Επιστημονικών Ημερίδων.

Αντικείμενο των Σεμιναρίων είναι η εισήγηση στα Ομαδικά Δυναμικά, στις Σχέσεις των φύλων, στις Ψυχοσωματικές Εκδηλώσεις, Σεμινάριο περί Ψυχοπαθολογίας, περί Ομάδων Κοινοτικού τύπου κ.α.

WORKSHOPS με ξένους συντονιστές, προσκεκλημένους από όλο τον κόσμο σε βάση εμπειρική, θεωρητική αλλά και εποπτική.

δ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Πραγματοποιείται με την διδασκαλία σύνθεσης και με την διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους σε τοπικά και διεθνή, Συνέδρια, Περιοδικά και Επιστημονικές Δραστηριότητες.

ε) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Πραγματοποιείται μετά από την ολοκλήρωση των 8 υποχρεωτικών εξαμήνων φοίτησης, με πρωτότυπο θέμα και τίτλο.

3. H Χρονική Διάρκεια της Εκπαίδευσης

Η Εκπαίδευση Ομαδικών Αναλυτών διαρκεί συνολικά 8 Εξάμηνα υποχρεωτικής φοίτησης. Η παράλληλη προσωπική ανάλυση του εκπαιδευόμενου σε αναλυτικού τύπου Ομάδα Ψυχοθεραπείας κρίνεται αναγκαία και υποχρεωτική.

Σε κάθε εξάμηνο, μηνιαία απαιτούνται 4 ώρες ομάδας Θεωρίας, εβδομαδιαία 2 ώρες ομάδας Εποπτείας, εβδομαδιαία 1 και ½ ώρας συμμετοχή σε εμπειρικού τύπου Ομάδα.

4. Σε ποιους απευθύνεται

 • σε ψυχοθεραπευτές και εργαζόμενους σε φορείς της Ψυχικής Υγείας που αναζητούν σφαιρική κατάρτιση στην αναλυτική ψυχοδυναμική των ομάδων όπου συμμετέχουν όπως Ομάδες Ενηλίκων και Προγράμματα Ψυχοθεραπευτικής και Ψυχοκοινωνικής Περίθαλψης και Εκπαίδευσης,
 • σε Φοιτητές, Αποφοίτους, Διευθύνοντες, Συμβούλους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα Ψυχικής Υγείας που αναζητούν πληρέστερη εξειδίκευση στην αναλυτική τεχνική και την κλινική της εφαρμογή και έκφραση της σε άτομα και ομάδες στους χώρους εργασίας (Νοσοκομεία, Ιδιωτικοί χώροι εξάσκησης, Ξενώνες, κα),
 • σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, ιατρούς, νοσηλευτές και άλλους λειτουργούς της υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της εκπαίδευσης, που θέλουν να διευρύνουν τα πεδία της εργασίας τους και ενδιαφέρονται για το νόημα και την αποτελεσματικότητά της Ομαδικής Ανάλυσης,
 • σε ψυχοθεραπευτές που αναζητούν ένα νέο πλαίσιο επέκτασης και εμπλουτισμού της κλινικής εμπειρίας τους αποσκοπώντας στην Ακαδημαϊκή, Ψυχοκοινωνική και Επιστημονική αναβάθμισή των γνώσεων τους.

Η Μεθοδολογία της Παιδείας των Ομαδικών Αναλυτών

Κεντρική μεθοδολογία της εκπαίδευσης αποτελεί η ενεργός βιωματική συμμετοχή και μάθηση σε ομαδικούς σχηματισμούς. Η θεωρητική προσέγγιση και διδασκαλία γίνεται με τη μελέτη, την παρουσίαση και την επεξεργασία της βιβλιογραφίας μέσω ομαδικής συζήτησης (σε δεκαπενθήμερη ή μηνιαία συχνότητα). Η εποπτεία γίνεται σε ομάδες εκπαιδευόμενων, στις οποίες κάθε μέλος παρουσιάζει για ομαδική επεξεργασία, υλικό προς εποπτεία, προερχόμενο από την πρακτική του άσκηση (σε εβδομαδιαία συχνότητα). Οι ομάδες θεωρία και εποπτείας συντονίζονται από έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Οργανισμού Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση.

Ο Σκοπός της Παιδείας των Ομαδικών Αναλυτών

Σκοπός της Παιδείας Ομαδικών Αναλυτών είναι να προάγει την βιωματική, θεωρητική και σε βάθος κατανόηση της σημασίας των σχέσεων του ατόμου και της ομάδας στα πλαίσια των αρχών που διέπουν την Ομαδική Ανάλυση.

Οι σκοποί της εκπαίδευσης είναι:

 • Η δημιουργία ενός επιστημονικού δικτύου επαγγελματιών που εφαρμόζουν την ομαδικο-αναλυτική προσέγγιση σε ευρύτερα κοινωνικά πεδία, ικανό να διευρύνει και να εμβαθύνει τη γνώση για τις ομάδες, τους οργανισμούς και τα κοινωνικά φαινόμενα σε όλες τις εκφάνσεις τους στην καθημερινή ζωή αλλά και την κλινική τους εφαρμογή.
 • Η ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευόμενων στην προσέγγιση της Ομαδικής Αναλυτικού τύπου Ψυχοθεραπείας σε πλαίσιο θεωρητικό, κλινικό και ερευνητικό, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές που την διέπουν και τους Κώδικες Ηθικής Δεοντολογίας.
 • Η κλινική προσέγγιση και εφαρμογή της Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας σε επίπεδο πρόληψης, θεραπείας, διαχείρισης και αποκατάστασης των διαταραχών της Ψυχικής Υγείας.

Ο Στόχος της Παιδείας Ομαδικών Αναλυτών

Στόχος της Παιδείας Ομαδικών Αναλυτών είναι η παροχή γνώσης στα πλαίσια της Ομαδικής Ανάλυσης με την θεωρητική, βιβλιογραφική, ερευνητική προσέγγιση της αλλά και με τους άξονες της βιωματικής, κλινικής και προληπτικής της εφαρμογής.

Οι απόφοιτοι της εκπαίδευσης είναι ικανοί:

 • να παρατηρούν και να ερμηνεύουν ατομικές και ομαδικές και συλλογικές συμπεριφορές, ομαδικά φαινόμενα με ψυχοδυναμικό και ομαδικο-αναλυτικό τρόπο,
 • να συντονίζουν ομάδες ελευθέρως ρέουσας συζήτησης ομαδικο-αναλυτικού τύπου σε πλαίσια φορέων ή οργανισμών,
 • να συντονίζουν σε ανάλογα πλαίσια μία μορφή τουλάχιστον ομάδας Κοινοτικού Τύπου (ζωγραφική, ψυχόδραμα, μουσική, κ.λπ),
 • να χρησιμοποιούν τις παρατηρήσεις τους και τις παρεμβάσεις τους σε Διοικητικούς φορείς και οργανισμούς,
 • να γνωρίζουν και να τηρούν τη δεοντολογία των ομαδικο-αναλυτικών παρεμβάσεων.

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Στην έδρα του Οργανισμού, Ηρώδου Αττικού 7 (κτίριο Γ- 5ος όροφος), Κηφισιά 14561,

Δευτέρα με Παρασκευή  10:00-14:00, Τηλ.:  210 6231529, Τηλ/fax 210 6231803,

info@hopeinga.com,www.hopeinga.com

Κατηγορία: Ετήσια Σεμινάρια