Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

30/11/2019

ΠΡΑΞΗ: «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»

ΠΡΑΞΗ: «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ» MIS 5022549

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σάββατο 30/11/2019: Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
09.30-10.00 Προσέλευση – εγγραφή συνέδρων
10.00-11.00 Προεδρείο Β. Ραυτόπουλος, Ελ. Βεκρής
Χαιρετισμοί
Παρουσίαση προγράμματος «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ –
Υλοποίηση της επιμόρφωσης»
11.00-11.10 Διάλειμμα
11.10-13.10 Παράλληλες θεματικές συναντήσεις εργασίας. (Α’
μέρος)
(Α) Θεματική συνάντηση εργασίας για την
Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία –
Συνδιδασκαλία στο μάθημα των Νέων Ελληνικών
(Αίθουσα 1)
Συντονισμός: Ελευθέριος Βεκρής, Αγγελική Χρονοπούλου,
Άννα Αφεντουλίδου
(Β) Θεματική συνάντηση εργασίας για την
Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία – στο
μάθημα των Μαθηματικών (Αίθουσα 2)
Συντονισμός: Νικόλαος Μαυρογιάννης, Κων/νος Στουραΐτης,
Αλκιβιάδης Τζελέπης
(Γ) Θεματική συνάντηση εργασίας για το θεσμό
του Σύμβουλου Καθηγητή
Αίθουσα 3Α. Συντονισμός: Άννα Σιγανού, Μάριος
Ευαγγελινός
Αίθουσα 3Β. Συντονισμός: Χρυσούλα Λαλαζήση, Ευάγγελος
Μακροστέργιος
(Δ) Θεματική συνάντηση εργασίας για το έργο των
Ψυχολόγων (Αίθουσα 4)
Συντονισμός: Άννα Λαμπίδη, Θεοδώρα Αστέρη
13.10-13.40 Διάλειμμα
13.40-15.40 Παράλληλες θεματικές συναντήσεις εργασίας. (Β’
μέρος)
(Α) Θεματική συνάντηση εργασίας για την
Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία –

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ pdf

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες