Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

01/11/2014 - 29/03/2015

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΑΔ (ABA) Αθήνα

 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΑΦ (ABA) Αθήνα

Έναρξη: 01/11/2014

 

Λήξη: 29/03/2015

 

Διάρκεια: 100 ώρες

 

Ώρες: Σάββατο 10:00-15:00, Κυριακή 15:30-20:30

 

Χώρος διεξαγωγής: ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Σοφοκλή Βενιζέλου 16 & Ρόδων, Ν. Ηράκλειο, Αττικής)

 

Εισηγητές: Πασπάλη Ασπασία (Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος MSc, BSc, Ιδιοκτήτρια ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ ) , Stoilovscaia Nadejda (Λογοθεραπεύτρια ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ) , Νικολοπούλου Όλγα (MSc, Κλινική Ψυχολόγος) , Ορφανάκη Ελευθερία (Ψυχολόγος, Ειδικός ΑΒΑ, RDI Certified Consultant) , Αργυρού Κωνσταντίνα (Εργοθεραπεύτρια ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ)

 

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρωίμης παρέμβασης παρέχει μία πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων καθώς παρουσιάζονται και αναλύονται σε βάθος οι τρόποι παρέμβασης όπως αυτοί υποδεικνύονται βάσει των αρχών του ΑΒΑ.

H πρόσέγγιση των θεματων δεν είναι θεωρητική γιατί σκοπός του σεμιναρίου είναι κάθε εκπαιδευόμενος να μπορεί πρακτικά να εφαρμόσει τη γνώση που του παρέχεται σε ένα θεραπευτικό πλάισιο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  • Περιγραφή, Διαφοροδιάγνωση
  • Διαγνωστικά Εργαλεία
  • Αξιολόγηση, Ατομικό-Εκπαιδευτικό Προφίλ
  • Αυτισμός & Συμπεριφορισμός
  • ABA-Ανάλυση Προγράμματος
  • Συμπεριφορικές Τεχνικές, Καταγραφές Προγράμματος
  • Εφαρμογή του Προγράμματος ΑΒΑ, Πρακτικό μέρος, Project
  • Teach me language
  • Εφαρμογή της μεθοδολογίας ΑΒΑ στην Λογοθεραπευτική και Εργοθεραπευτική παρέμβαση
  • Αξιολόγηση ετοιμότητας Συμμετεχόντων για την οργάνωση I.E.P.-ABA, Πρακτική εφαρμογή Videos-Tasks

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένο υλικό από 2 από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως κέντρα παρέμβασης παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, καθώς και παρακολούθηση video πραγματικών περιστατικών του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση στην Πρώιμη Παρέμβαση σε παιδιά με ΔΑΦ του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης, σύμφωνα με την οποία, θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το Πρόγραμμα ΑΒΑ.

Η Μετεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τα παρακάτω Σαββατοκύριακα: 1-2/11, 15-16/11, 29-30/11, 13-14/12, 2014,
17-18/01, 31/01, 01/02, 14-15/02, 28/02, 01/03, 14-15/03, 28-29/03, 2015

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ Σοφοκλή Βενιζέλου και Ρόδων, Ηράκλειο 141 22, Ελλάδα Ηράκλειο Ελλάδα

Website: http://www.dikepsy.gr