Εκδηλώσεις
Εκδήλωση

19/11/2018 - 17/12/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 Προκήρυξης του ΠΜΣ “Εκπαίδευση και Πολιτισμός” του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ( από 19/11/2018 μέχρι και τις 17/12/2018 η κατάθεση αίτησης και φακέλου υποψηφιότητας)  για εισαγωγή 45 μεταπτυχιακών φοιτητών στο νέο κύκλο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

1. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη
2. Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
3. Πολιτισμική Αγωγή

Η προκήρυξη επισυνάπτεται και είναι επίσης διαθέσιμη στο ακόλουθο link:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (PDF)