Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

28/03/2015 - 05/04/2015

«Ψυχική υγεία και Εργασία: Υποστηριζόμενη Απασχόληση – Επαγγελματική Συμβουλευτική σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας»

Προαναγγελία Προγράμματος επιμόρφωσης: «Ψυχική υγεία και Εργασία:

Υποστηριζόμενη Απασχόληση – Επαγγελματική Συμβουλευτική σε άτομα με

προβλήματα ψυχικής υγείας»

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκoινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική

Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) στοχεύει να εκπονήσει επιμορφωτικό σεμινάριο 30 ωρών, το οποίο θα

αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε άτομα με προβλήματα

ψυχικής υγείας.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν (Κατά σειρά προτεραιότητας):

Α) Στελέχη δομών προώθησης της απασχόλησης ή συμβουλευτικής και ψυχοκoινωνικής

υποστήριξης που δουλεύουν με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Β) Στελέχη φορέων ψυχικής υγείας (Κέντρα Ημέρας και ΚΟΙΣΠΕ).

Γ) Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί λειτουργοί και στελέχη συμβουλευτικής και προσανατολισμού.

Δ) Φοιτητές τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνικών Λειτουργών και άλλων Επαγγελμάτων που

σχετίζονται με το χώρο της Ψυχικής Υγείας.

Διάρκεια – Υποχρεώσεις συμμετεχόντων:

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στις 28-29 Μαρτίου και 04-05 Απριλίου. Τα μαθήματα θα

πραγματοποιούνται Σάββατο από ώρα 09.00 έως 17.45 και Κυριακή από ώρα 10.00 έως 17.00.

Ο αριθμός των απουσιών των επιμορφούμενων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των

συνολικών ωρών. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των απουσιών δεν θα χορηγείται

πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Στους επιμορφούμενους θα χορηγηθούν διδακτικές σημειώσεις.

Επίσης, θα υπάρχει ελαφρύ γεύμα (σάντουιτς).

1

Αριθμός επιμορφούμενων – Κόστος σεμιναρίου:

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι 50. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό

επιμόρφωσης από την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκoινωνική Αποκατάσταση και την

Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ).

Δήλωση συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή

τους το αργότερο έως 20/03/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση koinep@pepsaee.gr.

Πληροφορίες θα δίνονται στο 210.88.18.946 από την κυρία Τώρου.

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου της ΠΕΨΑΕΕ Ηπείρου 41, Αθήνα 104 39, Ελλάδα Αθήνα Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210.88.18.946

Website: http://gefyres.pepsaee.gr/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CE