Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

20/02/2016 - 26/02/2016

Ψυχοθεραπεία & Θέματα Σεξουαλικής Ταυτότητας

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο:
Ψυχοθεραπεία & Θέματα Σεξουαλικής
Ταυτότητας

Αν το περιεχόμενο του μηνύματος δεν
εμφανίζεται σωστά, δείτε το στο browser [1].

Σε μια εποχή που οι παράμετροι
προσδιορισμού της ταυτότητας του
ανθρώπου (π.χ. εθνικότητα, θρησκεία,
γλώσσα, ιδεολογία, πολιτική τοποθέτηση,
κοινωνική τάξη, φύλο, κ.ά.) είναι πιο
ρευστές από ποτέ, η ψυχοθεραπευτική
προσέγγιση χρειάζεται να λαμβάνει υπ’
όψιν πολλά δεδομένα που αφορούν στη
διαμόρφωση και έκφραση της
σεξουαλικότητας, τα οποία κάποτε
θεωρούνταν αυτονόητα ή ταμπού, κι αυτό
δεν επέτρεπε τη διερεύνησή τους.
Στο σεμινάριο αυτό αποσκοπούμε να
ασχοληθούμε με βασικά ερωτήματα,
θέματα και διαδικασίες για τα οποία ο
σύγχρονος θεραπευτής χρειάζεται να
είναι ενήμερος, ώστε να διαμορφώσει μια
σαφή, ευέλικτη, σύγχρονη και
λειτουργική θέση σχετικά με την
ανθρώπινη σεξουαλικότητα και την
ένταξή της στην ψυχοθεραπεία.

ΚΌΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ :
ΈΓΚΑΙΡΗ ΕΓΓΡΑΦΉ
ΈΩΣ 26/2/2016:
60€ +ΦΠΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΌΜΕΝΟΙ 50€
ΑΠΌ 27/2/2016 & ΜΕΤΆ
70 €+ ΦΠΑ
_ΕΙΔΙΚΕΥΌΜΕΝΟΙ : 60 € + ΦΠΑ_
ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

        * Τ. 210-8033287
        * info@logopsychis.gr

Η ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΊΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ
ΤΑ ΑΚΌΛΟΥΘΑ:

        * ΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΉΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΉ
ΑΝΑΔΡΟΜΉ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΈΣ ΘΕΩΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΉ ΤΗΣ).
        * ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΤΑΝΌΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΉΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆΣ.
        * AΥΤΟΑΝΤΊΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΉΣ
ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ.
        * ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΊΑ /
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΌΤΗΤΑ.
        * ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΜΕ ΟΜΟΦΥΛΌΦΙΛΟΥΣ Ή
ΕΤΕΡΟΦΥΛΌΦΙΛΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΈΣ;
        * ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΉΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΉ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΌΤΗΤΑ.
        * ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΆΛΥΨΗΣ ΤΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΉ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΌΤΗΤΆ
ΤΟΥ.
        * ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΆ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ-ΔΙΛΉΜΜΑΤΑ (Π.Χ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΟΜΆΔΕΣ).
        * ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΜΕ ΟΜΟΦΥΛΌΦΙΛΑ ΖΕΥΓΆΡΙΑ.
        * ΘΈΜΑΤΑ HIV ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ.

ΚΤΊΡΙΟ Α: Στουντίου 10Β, 151 26, Μαρούσι |
Τηλ: 210 8033287 | Fax: 210 8031341
ΚΤΊΡΙΟ B: Κυπρίων Αγωνιστών 81, 151 26,
Μαρούσι | Τηλ: 2106898825 | Fax: 210 8031341

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: ΚΤΊΡΙΟ Α: Στουντίου 10Β, 151 26 Κυπρίων Αγωνιστών 81, Μαρούσι 151 26, Ελλάδα Μαρούσι Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2106898825