Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

13/02/2015 - 27/02/2015

Σχολικός Ἐπαγγελματικός Προσανατολισμός: Μύθοι καί Ἀλήθειες

3. Σχολικός Ἐπαγγελματικός Προσανατολισμός: Μύθοι καί Ἀλήθειες

Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο

Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Αθηνῶν

Ἀθήνα,  

Ἡμερομηνίες: 13 καί 27 Φεβρουαρίου 2015

ἐπιλογὴ ἐπαγγέλματος θεωρεῖται ἀναπόσπαστο μέρος τῆς προσωπικῆς ἀνάπτυξης καὶ λήψη, σχετικῶν μὲ τὶς σπουδές, ἀποφάσεων ἀποτελεῖ μιὰ πολυδιάστατη καὶ περίπλοκη διαδικασία. ἀξιολόγηση ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται τυπικὴ διαδικασία ποὺ ἀφορᾶ μόνον τὸν ἐξεταζόμενο καὶ τὸν ἐξεταστήψυχολόγο. Γιαὐτὸν τὸν λόγο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παρουσίαση τῆς συστοιχίας τῶν δοκιμασιῶν, θὰ δοθεῖ ἔμφαση στὴν ἀναγκαιότητα ἐνσωμάτωσης τῆς οἰκογενειακῆς δυναμικῆς στὴ διαδικασία τοῦ σχολικοῦ ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ. T Σεμινάριο ἀπευθύνεται στοὺς εἰδικοὺς τοῦ χώρου τῆς ψυχικῆς ὑγείας καὶ τῆς ἐκπαίδευσης, καθὼς καὶ σὲ γονεῖς.

Διάρκεια

Περιλαμβάνει δύο συναντήσεις, δεκαπενθήμερης συχνότητας, Παρασκευὴ 5.00-8.00 μ.μ.

Θεματολογία

  • Ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὸς καὶ ἐπαγγελματικὴ συμβουλευτική

(Σκοποὶ καὶ ἀρχές – Παράγοντες ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν ἐπιλογή τοῦ ἐπαγγέλματος– Παράγοντες ποὺ συμβάλλουν στὴν αὐξανόμενη ζήτηση γιὰ ἐπαγγελματικὸ   προσανατολισμό)

  • Ἡ ἐπιρροὴ τῆς οἰκογένειας στὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἐπαγγέλματος
  • Ἡ διαδικασία ἀξιολόγησης ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ
  • Ἡ δυναμικὴ διάσταση τῆς οἰκογένειας στὸν ἐπαγγελματικὸ προσανατολισμό

Κόστος Συμμετοχῆς: 100 εὐρώ, φοιτητικὴ ἔκπτωση 20%

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο Μαυρομιχάλη και Χαραλάμπη Σωτηρίου, Αθήνα 114 72, Ελλάδα Αθήνα Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 64 35 980

Website: http://www.opc.gr/

Email: info@opc.gr