Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

01/10/2017 - 31/05/2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Οκτώβριος 2016 – Μάιος 2017
 
Το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης “S.H. Foulkes” (ΙΟΑΦ) ιδρύθηκε πρόσφατα και σκοπεύει στη μετάδοση της ομαδικής-αναλυτικής παράδοσης, με βάση το έργο και την εμπειρία των ιδρυτικών μελών του. 
Ειδικότερα το Σεμινάριο Εισαγωγής σκοπεύει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων αφ’ ενός με την Ομαδική-Αναλυτική θεωρία, μέσω διαλέξεων και συζητήσεων, και αφ’ ετέρου με την κλινική της εφαρμογή, μέσω της συμμετοχής τους σε μικρή και μεσαία ομάδα εμπειρίας.
Η Ομαδική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι, σύμφωνα με τον ιδρυτή της S.H. Foulkes, μέθοδος που επικεντρώνεται στη σχέση ατόμων και ομάδων, θεωρώντας αδιανόητο τον διαχωρισμό ατομικού και κοινωνικού. Χρησιμοποιεί ως πλαίσιο κατανόησης τις διϋποκειμενικές αλληλεπιδράσεις των μελών εντός του πολυπρόσωπου δικτύου επικοινωνίας στην ομάδα (matrix)· επικεντρώνεται στη μεταβίβαση και στις ασυνείδητες εκφάνσεις του ψυχισμών, ως σημείων ερμηνείας (ατομικής και ομαδικής)· αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων προσώπων.  
Εκτός από μέθοδος ψυχοθεραπείας η Ομαδική Ανάλυση εφαρμόζεται και σε άλλα πεδία ανθρωπίνων σχέσεων, π.χ. σε νοσοκομειακά-θεραπευτικά πλαίσια, στην εκπαίδευση, στη συμβουλευτική σε οργανισμούς κλπ.
Το Σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες και σπουδαστές όλων των κλάδων ψυχικής υγείας, καθώς και πτυχιούχους συναφών κλάδων. Αποτελεί αυτόνομο στοιχείο γνώσης και εμπειρίας αλλά είναι και προαπαιτούμενο για την ομαδική-αναλυτική εκπαίδευση του ΙΟΑΦ. 
Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου είναι 8μηνο, με συχνότητα 1 Σαββατοκύριακο το μήνα και ξεκινάει στις 15/10/2016.
 
Εγγραφή μέχρι τις 30/9/2016.

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης “S.H. Foulkes” (ΙΟΑΦ)