Εκδηλώσεις
Ετήσια Σεμινάρια

20/07/2017 - 31/07/2017

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Κέντρο Τέχνης & Ψυχοθεραπείας : Περιγράμματα Προγραμμάτων

Eκ μέρους του Κέντρου Τέχνης & Ψυχοθεραπείας, σας προωθούμε τα περιγράμματα των προγραμματων μεταπτυχιακού επιπέδου Εικαστικής Ψυχοθεραπείας για:

  • Ενήλικες
  • Παιδιά και εφήβους

καθώς και το περίγραμμα του Eτήσιου Eισαγωγικού Sεμιναρίου στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία

Σας παραθέτουμε επίσης και τα σχετικά links από την ιστοσελίδα του ΚΤΨ

Ετήσιο Εισαγωγικό Σεμινάριο: https://www.art-therapy.gr/el/ekpaideusi/etisia-seminaria/eisagogiko-seminario

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση βρισκόμαστε στην διάθεση σας.

 

 

ΠΡΟΦΙΛ Κ.Τ.Ψ.:

 

Το Κέντρο Τέχνης & Ψυχοθεραπείας (http://www.arttherapy.gr/)είναι μία επιστημονική μη κερδοσκοπική Αστική Εταιρία που ιδρύθηκε στη Αθήνα το 1988. Αποσκοπεί στην έρευνα, την εφαρμογή και τη διάδοση της τέχνης σε όλες τις μορφές σαν μέσο έκφρασης, ανάπτυξης και θεραπευτικής βοήθειας. Σκοπός του είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου για την επαγγελματική κατάρτιση αποφοίτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Το Κέντρο Τέχνης & Ψυχοθεραπείας :

  • Προσφέρει τετραετές «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εικαστική ΨυχοθεραπείαΕνηλίκων», πρόγραμμα που οδηγεί σε μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία πιστοποιημένο από τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ) και τριετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων».
  • Οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα θεραπειών μέσω της τέχνης (Art therapy)
  • Προσφέρει θεραπεία μέσω της τέχνης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο

ΣΤΟΧΟΙ

  • Να βοηθήσει τους εκπαιδευθέντες να κατανοήσουν την κλινική εφαρμογή της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας στην οποία η χρήση των εικαστικών τεχνών και η διαδικασία της δημιουργίας εικόνων (πηλός, χρώμα, σχέδιο) παίζουν κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης
  • Να προσφέρει στους εκπαιδευθέντες μεταπτυχιακό δίπλωμα Εικαστικής Ψυχοθεραπείας
  • Να δημιουργήσει σχέσεις και δεσμούς με άλλους θεραπευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Να ερευνήσει τις ρίζες της δημιουργικότητας και τους τρόπους έκφρασης της, με στόχο να τις χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη της ψυχικής υγείας στον Ελληνικό χώρο.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

                   Το «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εικαστική ΨυχοθεραπείαΕνηλίκων», που προσφέρεται από το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας είναι ένα δίγλωσσο (Αγγλικά/Ελληνικά) τετραετές πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου, το οποίο οδηγεί σε Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία. Τα ακαδημαϊκά πρότυπα έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Ψυχοθεραπείας (EuropeanAssociationofPsychotherapyE.A.P.) στον οποίο το ΚΤΨ είναι τακτικό μέλος.

Τα θεωρητικά σεμινάρια είναι απογευματινά-βραδινά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και τα θεματικά σεμινάρια είναι προγραμματισμένα μέσα σε Σαββατοκύριακα.Το ακαδημαϊκό έτος διαρκεί 9 μήνες (σύνολο 32 εβδομάδων) από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος Ιουνίου.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 1140 διδακτικές ώρες και τουλάχιστον 750 ώρες πρακτικής άσκησης.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. Θεωρία της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην θεωρία της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας, την ιστορική αναδρομή και την εξέλιξή της έως σήμερα, καθώς και στις εφαρμογές της σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Κατά την διάρκεια των σπουδών , οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν σχεδόν θεωρητικά μαθήματα Ψυχιατρικής, Ψυχοπαθολογίας, Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Ψυχοδυναμικής σε συνδυασμό με τις Αρχές της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας και Αρχές της Συστημικής και Ομαδικής Θεωρίας. Οι παραπάνω ψυχολογικές θεωρίες πλαισιώνουν την κυρίως θεωρία στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία.

Β. Βασικές Αρχές Τέχνης και Εργαστήρι Τέχνης

Τριετής κύκλος ο οποίος αναφέρεται στις βασικές Αρχές Τέχνης και σε ιστορικά θέματα από την αρχαιότητα έως και τα κινήματα του 20ου αιώνα. Καλλιεργεί στον εκπαιδευόμενο την γνώση της Ιστορίας της Τέχνης εισάγοντας τον στα βασικά ρεύματα κάθε περιόδου και εκθέτοντας τον παράλληλα σε ποικίλες τεχνικές των διαφορετικών περιόδων μέσα από την πρακτική γνώση και την εξάσκηση. Με αυτόν τον τρόπο ο μελλοντικός θεραπευτής αποκτά ικανότητα στην επικοινωνιακή γλώσσα της Τέχνης (108 ώρες ετησίως).

Γ. Πρακτική και Εποπτεία

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί κεντρικό μέρος του προγράμματος και ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται να συμπληρώσει τουλάχιστον 750 ώρες εργασίας (δύο ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον) σε ψυχιατρικά ή και ψυχοπαιδαγωγικά πλαίσια, για να αποκτήσει εμπειρία πάνω στην εφαρμογή της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας. Επιπλέον, κάθε εκπαιδευόμενος εποπτεύεται σε εβδομαδιαία βάση

 

Δ. Προσωπική θεραπεία

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση είναι οι εκπαιδευόμενοι να λάβουν τουλάχιστον 250 ώρες ατομικής ή ομαδικής ψυχοθεραπείας με θεραπευτές του Κ.Τ.Ψ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

 

       Τριετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων». Το πρόγραμμα που προσφέρεται από το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας είναι ένα δίγλωσσο απευθύνεται σε άτομα που έxουν δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες από Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. στην Ψυχολογία, Ψυχιατρική, Κοινωνική Εργασία, Παιδαγωγική και Νηπιαγωγών. Συντονίζεται από Έλληνες ειδικούς στον χώρο της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας και της Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων. Η εκπαίδευση στην Εικαστική Θεραπεία Παιδιών και Εφήβων, βοηθά τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν την εφαρμογή της σε διάφορα πλαίσια και με ποικιλία περιπτώσεων όπου η δημιουργία των εικόνων παίζει κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο της θεραπευτικής προσέγγισης των συναισθηματικών προβλημάτων και των συγκρούσεων προσέγγισης παιδιών και εφήβων. Για την ολoκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται τουλάχιστον 500 διδακτικές ώρες και 400 ώρες πρακτικής άσκησης. Όσοι από τους εκπαιδευόμενους επιθυμούν να λάβουν τον τίτλο του Εικαστικού Ψυχοθεραπευτή Παιδιών και Εφήβων συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους για άλλα δύο έτη με ατομική εικαστική ψυχοθεραπεία και ανάληψη δύο περιπτώσεων (διάρκειας τουλάχιστον 12 και 18 μηνών) υπό Εποπτεία.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. Θεωρία της Εικαστικής Θεραπείας

Μέσα από μηνιαία σεμινάρια καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών οι σπουδαστές εξοικειώνονται σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο με τις τεχνικές και τα εργαλεία της εικαστικής θεραπείας αλλά και τις εφαρμογές της σε διαφορετικούς πληθυσμούς παιδιών και εφήβων. Παράλληλα, αποκτούν βασικές γνώσεις ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας, συμβουλευτικής, ψυχοδυναμικής κατανόησης, προσέγγισης και παρέμβασης.

Β. Βασικές Αρχές Τέχνης και Εργαστήρι Τέχνης

Διετής κύκλος ο οποίος αναφέρεται στις βασικές αρχές Τέχνης και στις εικαστικές τεχνικές. Το εργαστήριο βασίζεται στο δεδομένο ότι ανάλογα με τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού, το λεξιλόγιο και η ερμηνεία των εικαστικών του έργων διαφοροποιούνται.

Γ. Πρακτική και Εποπτεία

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου έτους, με την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει το Προπαρασκευαστικό Έτος, και περιλαμβάνει ατομικά περιστατικά ή ομάδες. Στα εργαλεία της εποπτικής προσέγγισης περιλαμβάνεται η φαινομενολογική και ψυχοδυναμική προσέγγιση της εικόνας του παιδιού και του εφήβου. Οι εκπαιδευόμενοι καθ΄όλη τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου έτους συμμετέχουν σε ομάδα εποπτείας και εποπτεύονται για την πορεία των περιπτώσεων που παρακολουθούν μέσω εικαστικής θεραπείας.

 

Δ. Προσωπική θεραπεία

Η προσωπική θεραπεία των εκπαιδευόμενων αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος, για την ανάπτυξη και την διεύρυνση των δυνατοτήτων του κάθε εκπαιδευόμενου. Στο προκαταρτικό έτος οι σπουδαστές εισέρχονται στην Ομάδα Εικαστικής Θεραπείας, που είναι εστιασμένη και θεματοκεντρική. Στο πρώτο και δεύτερο έτος η ομάδα διαμορφώνεται σε ομάδα Εικαστικής Ψυχοθεραπείας, όπου οι σπουδαστές επεξεργάζονται βαθύτερα θεραπευτικά ζητήματα και ασκούνται στην παρατήρηση και επεξεργασία των δυναμικών της ομάδας.

Όπως τα παιδιά είναι ιδιαίτερα, έτσι και η εικαστική θεραπεία με παιδιά είναι ιδιαίτερη και διαφορετική. Με τα παιδιά επικοινωνούμε στη γλώσσα τους, με το παιχνίδι και με τα εικαστικά υλικά. Μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, τέμπερες, πηλός, πλαστελίνη, προεικαστικά υλικά, κηροπαστέλ, παρέχουν ευκαιρίες πειραματισμού, εξερεύνησης και μάθησης. Το σώμα συντονίζεται με αυτά, παράγοντας εικαστικό αποτέλεσμα ανάλογα με τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού. Πολλές φορές συνδέονται μόνο με την ευχαρίστηση και την χαρά της δημιουργίας και άλλες φορές με ουσιαστικότερα ζητήματα, συγκρούσεις και δυσκολίες.

Οι ενδιαφερόμενοι για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στη διεύθυνση artpsy@otenet.gr ή να συμπληρώνουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα (www.art-therapy.gr), επισυνάπτοντας στο μήνυμά τους το βιογραφικό τους.

Κατηγορία: Ετήσια Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: Καλομενόπουλου 9, Νέο Ψυχικό 154 51, Ελλάδα Νέο Ψυχικό Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2106710346

Website: www.art-therapy.gr