Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

04/04/2015

«Therapist’s development through research and knowledge»

Η (ΕΕΣΣΚΕΨΟ) Οργανώνει Σεμινάριο με θέμα:

«Therapist’s development through research and knowledge»

Howard Liddle EdD, ABPP (Family Psychology) Professor, Public Health Sciences, Psychology & Counseling Psychology and Director Center for Treatment Research on Adolescent Drug Abuse University of Miami Miller School of Medicine

Συντονίστριες: Κ. Χαραλαμπάκη, Β. Πομίνι

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015, ώρες 10.00 – 14.00 Αίθουσα “ΑΙΩΝ”,

Πρατίνου 72 Παγκράτι

Το Σεμινάριο θα γίνει στην αγγλική γλώσσα Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Συμμετοχή: 20 Ευρώ

Δήλωση συμμετοχής: hestafta@gmail.com κα Μπενταβατζή 6970108087

Κατηγορία: Σεμινάρια