Εκδηλώσεις
Ετήσια Σεμινάρια

01/12/2015 - 31/12/2015

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 – 2016 «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων»

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2015 – 2016

«Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους παιδοψυχιάτρους, σε επαγγελματίες,

εργαζόμενους και μη, στην ψυχική υγεία (ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς

λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, νοσηλευτές κ.α.), καθώς και σε

φοιτητές σχετικών τμημάτων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε: Τετάρτη 13:00 -15:00, στο Αμφιθέατρο

του «Σισμανογλείου» ΓΝΑ.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και με την ολοκλήρωσή του θα δοθεί

βεβαίωση παρακολούθησης.

Επιτυχής ολοκλήρωση θεωρείται η ενυπόγραφη παρουσία στις 48 από τις 58 ώρες του

συνόλου του προγράμματος (δικαίωμα για πέντε μέρες απουσιών).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 2058298 και στο 213 2058336..

Κατηγορία: Ετήσια Σεμινάρια