Ευρετήριο

Αποστολάκη Αγγελική

Ψυχολόγος:
EL-012926-201809
Τηλέφωνο:
6946902903
Οδός / Αρ.:
Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 3
Τ.Κ.:
551 33
Πόλη:
Καλαμαριά
Περιοχή:
Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια:
Θεσσαλονίκη