Ευρετήριο

Αθανασάκου Δήμητρα

Τηλέφωνο:
6947546914
Οδός / Αρ.:
Ανατολικής Θράκης 14
Τ.Κ.:
146 71
Πόλη:
Νέα Ερυθραία
Περιφέρεια:
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών