Ευρετήριο

Χαλάτσογλου Μαρίνα

Τηλέφωνο:
6940167268
Οδός / Αρ.:
Αγίου Γεωργίου 3
Τ.Κ.:
570 10
Πόλη:
Πεύκα
Περιφέρεια:
Θεσσαλονίκη