Ευρετήριο

Κίτσου Χαρίκλεια (Χαρά)

Τηλέφωνο:
2102714496
Κινητό:
6951004265
Οδός / Αρ.:
Λεωφόρος Ηρακλείου 266
Τ.Κ.:
142 31
Πόλη:
Νέα Ιωνία
Περιφέρεια:
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών