Ευρετήριο

Φανακίδου Ιωάννα

Τηλέφωνο:
6980933501
Οδός / Αρ.:
Μεσολογγίου 39
Τ.Κ.:
142 31
Πόλη:
Νέα Ιωνία
Περιφέρεια:
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών