Ευρετήριο

Φιλάου Χαρίκλεια

Τηλέφωνο:
2311261025
Κινητό:
6945005989
Οδός / Αρ.:
Φραγκίνη 7
Τ.Κ.:
546 24
Πόλη:
Θεσσαλονίκη