Ευρετήριο

Φιλιππίδη Εύη-Ευτέρπη

Τηλέφωνο:
2106776835
Κινητό:
6984565505
Οδός / Αρ.:
Αγίας Βαρβάρας 55
Τ.Κ.:
152 31
Πόλη:
Χαλάνδρι
Περιφέρεια:
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών