Ευρετήριο

Γκιμπιρίτη Αλεξάνδρα

Τηλέφωνο:
2721601148
Κινητό:
6906439669
Οδός / Αρ.:
Πολυχάρους 13
Τ.Κ.:
241 00
Πόλη:
Καλαμάτα
Περιοχή:
Κέντρο
Περιφέρεια:
Μεσσηνία