Ευρετήριο

Ιωαννίδη Διονυσία-Ελεονώρα

Τηλέφωνο:
211840069
Κινητό:
6909621315
Οδός / Αρ.:
Βορείου Ηπείρου 45
Τ.Κ.:
151 25
Πόλη:
Μαρούσι
Περιφέρεια:
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών