Ευρετήριο

Καπόλου Άννα

Τηλέφωνο:
6945882578
Οδός / Αρ.:
Λεωφόρος Ηρακλείου 425
Τ.Κ.:
141 22
Πόλη:
Ηράκλειο
Περιοχή:
Νέο Ηράκλειο
Περιφέρεια:
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών