Ευρετήριο

Καρπούζα Δέσποινα

Τηλέφωνο:
6977267543
Οδός / Αρ.:
Λέρου
Τ.Κ.:
551 33
Πόλη:
Καλαμαριά
Περιφέρεια:
Θεσσαλονίκη