Ευρετήριο

Κώστας Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο:
2106776853
Κινητό:
6977730107
Οδός / Αρ.:
Χίου 11
Τ.Κ.:
152 31
Πόλη:
Χαλάνδρι
Περιοχή:
Κάτω Χαλάνδρι
Περιφέρεια:
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών