Ευρετήριο

Λιάρου Αρετή

Τηλέφωνο:
2160026182
Κινητό:
6980239002
Οδός / Αρ.:
Λεωφόρος Ηρακλείου 217
Τ.Κ.:
142 31
Πόλη:
Νέα Ιωνία
Περιφέρεια:
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών