Ευρετήριο

Μαϊντά Μαντώ

Τηλέφωνο:
2130263916
Οδός / Αρ.:
Μίκρας Ασίας 12
Τ.Κ.:
142 31
Πόλη:
Νέα Ιωνία
Περιφέρεια:
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών