Ευρετήριο

Μαντά Αφροδίτη

Τηλέφωνο:
2130460541
Οδός / Αρ.:
Ευριπίδου 3
Τ.Κ.:
155 62
Πόλη:
Χολαργός
Περιφέρεια:
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών