Ευρετήριο

Μπασκουρέλου Κωνσταντίνα

Τηλέφωνο:
6987407532
Οδός / Αρ.:
Ήρας 67
Τ.Κ.:
141 21
Πόλη:
Ηράκλειο
Περιοχή:
Νέο Ηράκλειο
Περιφέρεια:
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών