Ευρετήριο

Νικηταΐδης Γεώργιος

Τηλέφωνο:
6985770516
Οδός / Αρ.:
Πλάτωνος 14
Τ.Κ.:
152 34
Πόλη:
Χαλάνδρι
Περιφέρεια:
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών