Ευρετήριο

Πατέρα Παρασκευή

Τηλέφωνο:
2114170705
Κινητό:
6979528022
Οδός / Αρ.:
Καρύστου 17
Τ.Κ.:
115 24
Πόλη:
Αθήνα
Περιοχή:
Αμπελόκηποι
Περιφέρεια:
Κεντρικός Τομέας Αθηνών