Ευρετήριο

Ποιμενίδου Πέγκυ

Τηλέφωνο:
6938836705
Κινητό:
2114123126
Οδός / Αρ.:
Γεωργίου Παπανδρέου 68
Τ.Κ.:
144 52
Πόλη:
Μεταμόρφωση
Περιφέρεια:
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών