Ευρετήριο

Πρασσά Κωνσταντίνα

Τηλέφωνο:
6984451419
Κινητό:
2105758592
Οδός / Αρ.:
Βασιλέως Αλεξάνδρου 59
Τ.Κ.:
121 31
Πόλη:
Περιστέρι
Περιφέρεια:
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών