Ευρετήριο

Θεοδωρίδου Αντωνία

Τηλέφωνο:
2106003025
Κινητό:
6978246468
Οδός / Αρ.:
Κωνσταντινου Καβάφη 42
Τ.Κ.:
153 43
Πόλη:
Αγία Παρασκευή
Περιφέρεια:
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών