Ευρετήριο

Βάσιλα Αλεξάνδρα

Τηλέφωνο:
6980704349
Οδός / Αρ.:
Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου B 3
Τ.Κ.:
152 32
Πόλη:
Χαλάνδρι
Περιοχή:
Εμπ. Κέντρο "Ρολόι"
Περιφέρεια:
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών