Τα Νέα

1ο Meeting of EFPA Task Force for Community Psychology

1ο Meeting of EFPA Task Force for Community Psychology

2 May 2012, EFPA Offices Brussels

Συμμετέχοντες:

Tor Levin Hofgaard, Norway, proposer and EFPA board member

Caterina Arcidiacono, (INPA) Italy, (chair ECPA);

Haris Pischos, (SEPS) Greece

Nicholas Carr, (NFP) Norway

Jacqui Akhurst, (BPS) UK

Wolfgang Stark, (ECPA rep.)

Bernd Rohrle, Germany.

Μετά από μία σύντομη παρουσίαση της δομής και της λειτουργίας της EFPA, αναπτύχθηκε ο ρόλος της ψυχολογίας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το ενδιαφέρον της EFPA προσανατολίζεται στην ανάπτυξη της ψυχολογίας και στην συνεισφορά της στην κοινωνία. Λαμβάνοντας ως δεδομένο τον επαναπροσδιορισμό της EFPA σε αυτό το κομμάτι και στην πολιτική δέσμευση για θετικές επιρροές, φανερώθηκε ότι η Ψυχολογία στην Κοινότητα, είναι πολύ σημαντικός κλάδος στην ψυχολογία και χρειάζεται να προωθηθεί περισσότερο στην Ευρώπη.

Οι βασικοί στόχοι που είχαν καθοριστεί πριν τη συνάντηση και χρειάζεται να επιτευχθούν μέχρι τη Γενική Συνέλευση της EFPA το 2013, είναι:

Η περιγραφή των επαγγελματικών ικανοτήτων που απαιτούνται για τους ψυχολόγους που εργάζονται σε κοινότητες και κοινωνικά συστήματα.

Η ανάπτυξη ενός μοντέλου αρμοδιοτήτων για την Ψυχολογία στην Κοινότητα ως μία βάση για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των ψυχολόγων που δουλεύουν στην κοινότητα.

Η ανάλυση της ανάγκης για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη, μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο της ψυχολογίας, συμπεριλαμβάνοντας και τη δημιουργία ενός διπλώματος.

Η διερεύνηση και κατάθεση οδηγιών για επαγγελματική εκπαίδευση και εποπτεία.

Η ανάπτυξη κριτηρίων για την εκπαίδευση στην Ψυχολογία της Κοινότητας και να αποτελέσει την αφετηρία για ένα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Τίτλο στο Community Building.

Tα μέλη του Task Force θα ήθελαν να ενημερώσουν και άλλους ψυχολόγους αναφορικά με τις αρχές και την θετική συνεισφορά της Ψυχολογίας της Κοινότητας και να βρουν τρόπους να συνεισφέρουν πρακτικά σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα διαφόρων χωρών. Στο συνέδριο της Ψυχολογίας της Κοινότητας στην Βαρκελώνη, δόθηκαν αρχικά οι ορισμοί της Ψυχολογίας της Κοινότητας, όπου κάθε μέλος του TF έδωσε και μία υποστηρικτική εξήγηση.

Τα μέλη του ΤF θα εργαστούν το καλοκαίρι προσπαθώντας να αποτυπώσουν πρακτικούς προσδιορισμούς για την Ψυχολογία της Κοινότητας, συμπεριλαμβάνοντας πρακτικές, αριθμό μελών και δυνατότητες εκπαίδευσης για ψυχολόγους στην κοινότητα.

Η επόμενη συνάντηση του TF oρίστηκε για τις 16 Νοεμβρίου 2012 στη Νάπολι.

 

Κατεβάστε εδώ ECPA bulletin, 1,2012.pdf

 

 

Κατηγορίες: Γενικά