Τα Νέα

Συνεργασία ΣΕΨ με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ)

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα(ΓΧΣ)  είναι ένας διεθνής ανεξάρτητος ανθρωπιστικός ιατρικός οργανισμός. Σκοπός μας είναι η παροχή ιατρικής βοήθειας οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις ή φύλο. Επίσης σκοπός μας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Τα προγράμματα που πραγματοποιούν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σε αναπτυσσόμενες χώρες στοχεύουν στην κάλυψη των επειγουσών και χρονίων αναγκών με παροχή ιατρικής φροντίδας σε θέματα πρωτοβάθμιας και δημόσιας υγείας.

 

Τον τελευταίο χρόνο διεθνώς  πάνω από 2 000 εθελοντές, γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικοί εργαστηρίων, ειδικοί ψυχικής υγείας, τεχνικοί και οικονομικοί διαχειριστές σε συνεργασία με 22 500 άτομα τοπικό προσωπικό συμμετείχαν σε αποστολές ιατρικής βοηθείας σε περισσότερες από 62 χώρες.

 

Υπάρχουν τμήματα των ΓΧΣ σε 19 χώρες , μετάξι αυτών και στην Ελλάδα.

 

Σήμερα, το Ελληνικό Τμήμα συνεργάζεται μαζί με το Ισπανικό Τμήμα των ΓΧΣ μέσα από το Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Βαρκελώνης – Αθήνας (OCBA). Μέσα στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας,  συντονίζουμε της αποστολές στην Λιβερία, στην Ζάμπια, στην Ελλάδα, στο Νίγηρα στο Κονγκό, την Παλαιστίνη, το Σουδάν κτλ.

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε αποστολή

·        αναγνωρισμένο στη χώρα έκδοσής του πτυχίο

·        τουλάχιστον 12 μήνες διαθεσιμότητα παραμονής στον τόπο της αποστολής,

·        καλή γνώση αγγλικών και γαλλικών ή/και αραβικών,

·        άνεση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

·         καθώς και σχετική με τις σπουδές επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 2ετής κλινική εμπειρία)

 

 

 

 

 

 

 

Συγκεκριμένα οι Ψυχολόγοι συμμετέχουν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την ψυχική υγεία καθώς επίσης και υποστηρικτικά σε δραστηριότητες άλλων επειγόντων ή μακροχρόνιων προγραμμάτων

 

Για το λόγο αυτό χρειάζεται επιπλέον μεταπτυχιακή ειδίκευση καθώς και τουλάχιστον 2ετής εμπειρία σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

       Κλινική ψυχολογία

       Ψυχοθεραπεία

       Συμβουλευτική

 

Δεδομένης της ιατρικής φύσεως των προγραμμάτων μας, οι θέσεις για ψυχολόγους καταλαμβάνουν στο σύνολο των προγραμμάτων μας πολύ μικρότερο ποσοστό, έναντι των ιατρικών θέσεων.

 

 

Αρμοδιότητες του Ψυχολόγου στις αποστολές των ΓΧΣ

 

 • Η ψυχολογική υποστήριξη των πληθυσμών που περιθάλπουμε
 • Ο συντονισμός της ομάδας ειδικών για την ψυχική υγεία
 • Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του προγράμματος για τη ψυχική υγεία
 • Η επίβλεψη του προγράμματος ψυχικής υγείας και της ομάδας των ειδικών ψυχικής υγείας
 • Ο στρατηγικός σχεδιασμός

 

 • Πλαίσιο παρέμβασης
 • Περιβάλλον συνεχιζόμενης βίας (συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής βίας)
 • Φυσικές καταστροφές
 • Υποσιτισμός
 • Ψυχολογική υποστήριξη ως συνιστώσα σε προγράμματα βασικής ιατρικής φροντίδας
 • HIV/AIDs

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της οργάνωσης www.msf.gr ή να τηλεφωνήσετε στο 210-5 200 500 ).

 

 

 

Κατηγορίες: Γενικά