Τα Νέα

Το Υπουργείο Υγείας βλάπτει σοβαρά την Ψυχική Υγεία των Πολιτών !

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου:

Το Υπουργείο  Υγείας  βλάπτει σοβαρά την Ψυχική Υγεία των Πολιτών !

Εδώ και ένα περίπου χρόνο και παρά τα γραπτά υπομνήματα και τις συναντήσεις με τους   συνεργάτες του Υπουργού  Υγείας  Ανδρέα Λοβέρδου  και την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου  σχετικά με την εξαίρεση του επαγγέλματος του ψυχολόγου  από  τον  νόμο  3919/2011,  τελικά εξεδόθη   πρόσφατα  η  σχετική εγκύκλιος του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32) η οποία δυστυχώς δεν εξαιρεί με Προεδρικό Διάταγμα το επάγγελμα του Ψυχολόγου, όπως είχε στοιχειοθετήσει και ζητήσει επίμονα ο ΣΕΨ  από το Υπουργείο Υγείας.

(βλέπε Υπόμνημα 1).


Μετά από διαβούλευση με τους νομικούς του συμβούλους, ο ΣΕΨ θεωρεί ότι η εν λόγω εγκύκλιος του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32) αφαιρεί ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας ως προς το ποιος μπορεί να φέρει τον τίτλο του Ψυχολόγου, παρά τις αντίθετες διακηρύξεις του Υπουργείου ότι δήθεν δεν αλλάζει τίποτα επί της διαδικασίας χορήγησης της Άδειας. Και να γιατί:


1.      Η  εγκύκλιος είναι γραμμένη σε άσχημα Ελληνικά κι επιδέχεται πολλών ερμηνειών. Αυτό, είτε έγινε αθέλητα (προχειρότης γαρ…), είτε σκόπιμα,  για να δημιουργείται σύγχυση κι ο καθένας να την διαβάζει όπως θέλει.


2.      Από τους νόμους  Ν991/79 και Ν2646/98 καταργείται η φράση  «άδεια άσκησης επαγγέλματος », μπορεί όμως κάποιος, κακοπροαίρετα, να θεωρήσει ότι καταργείται ολόκληρο  το άρθρο, διότι η διατύπωση είναι προβληματική.


3.      Η εγκύκλιος αναφέρεται στον έλεγχο των  «Επιτηδευματιών». Όμως, «Επιτηδευματίας»  είναι φορολογική κατηγορία και αφορά μόνο ελεύθερους επαγγελματίες, κανέναν άλλον. Αρα όσοι υποβάλουν δικαιολογητικά για διορισμό  μέσω ΑΣΕΠ στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στους ΟΤΑ, σε Κοινοτικά Προγράμματα, σε ΜΗΚΥΟ, κλπ…..  ή προσλαμβάνονται στον ιδιωτικό τομέα  υπό το καθεστώς μισθωτής εργασίας  εξαιρούνται και έτσι δηλώνουν ό,τι  θέλουν…


4.      Εκτός από την/τον υπάλληλο της Περιφέρειας που εκδίδει την σχετική Βεβαίωση  ουδείς άλλος γνωρίζει ποιος πήρε και ποιος δεν πήρε Βεβαίωση  να εργαστεί ως Ψυχολόγος. Ούτε το Υπουργείο Υγείας , ούτε ο ΣΕΨ.


5.      Οι νομικοί μας διαβεβαίωσαν ότι στο μέλλον θα μπορούμε  να κάνουμε όσες μηνύσεις θέλουμε στις Περιφέρειες ( άλλη δουλειά δεν είχαμε…).

Πιστεύουμε ότι το προηγούμενο καθεστώς έκδοσης της  Άδειας Άσκησης διασφάλιζε τόσο τους Ψυχολόγους όσο και τους Πολίτες, διότι ως επάγγελμα Ψυχικής Υγείας ευρίσκετο υπό καθεστώς σοβαρού ελέγχου των προσόντων, ενώ αντίθετα τώρα δεν διασφαλίζεται  ούτε ο επαγγελματίας ψυχολόγος ούτε ο πολίτης ως καταναλωτής.


Ο ΣΕΨ θα επιμείνει στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος  για την  εξαίρεση του επαγγέλματος   του Ψυχολόγου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 του  ν 3919/2011  επειδή συντρέχουν  επιτακτικοί λόγοι  Δημοσίου Συμφέροντος.
Για το ΔΣ


Η Πρόεδρος                                               Ο Γ.Γραμματέας

Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα                   Άγγελος  Γ.  ΚαράμπελαςΚατηγορίες: Γενικά