Τα Νέα

Πρόσκληση στα Νέα Ιδιόκτητα Γραφεία του ΣΕΨ

Πρόσκληση

Το ΔΣ του ΣΕΨ προσκαλεί την Κυριακή 14 Απριλίου 2013
το πρωί 11:30 έως 13:30
όσα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων
επιθυμούν να επισκεφθούν τα Νέα Ιδιόκτητα Γραφεία
Κατηγορίες: Γενικά