Τα Νέα

Σκοπός και Πλάνο Λειτουργίας της Κοινωνικής Κατοικίας

 

Σκοπός και Πλάνο Λειτουργίας της Κοινωνικής Κατοικίας

Βασικός σκοπός της δημιουργίας Κοινωνικής Κατοικίας είναι η στέγαση και φιλοξενία σε αυτόνομα διαμερίσματα κοινωνικοοικονομικά επιβαρυμένων και αποκλεισμένων ανθρώπων, και να τους δοθεί η δυνατότητα – πέραν της καθημερινής ανθρώπινης διαβίωσης – για μελλοντική αποκατάσταση και επανένταξη στην Κοινωνία.

Η σύμβαση στέγασης και φροντίδας έχει κατ’αρχάς διάρκεια 3 ετών , με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση που δεν θα έχουν αποκτήσει ακόμη αυτάρκεια. Διότι ενώ το αρχικό ζητούμενο είναι η απαλλαγή από τους ταπεινωτικούς τρόπους διαβίωσης – όντας στο δρόμο και εκλιπαρώντας για ένα κομμάτι ψωμί – κύρια και σημαντική επιδίωξή μας είναι να επανενταχθούν σωστά και ανθρώπινα..

Οι υποψήφιοι ένοικοι θα υπογράφουν Συμφωνητικό Συνεργασίας. Σε περίπτωση που ο φιλοξενούμενος αποχωρήσει από την Κοινωνική Κατοικία, με δική του ευθύνη, πριν τον καθορισμένο χρόνο λήξης της στέγασης, θα υπογράφει υπεύθυνη δήλωση, και δεν θα έχει καμμία περαιτέρω αξίωση.

Στην πρώτη Κοινωνική Κατοικία, στην οδό Μπουμπουλίνας 36, θα στεγαστούν περίπου 65 συνάνθρωποί μας, ανάλογα με τα άτομα της κάθε οικογένειας. Προτεραιότητα στέγασης θα δοθεί στους πιο ευάλωτους, όπως πολύτεκνες οικογένειες, τυχόν μονογονεϊκές, αλλά και ηλικιωμένοι.

Μετά τη Στέγαση θα φροντίζουμε για τα απαραίτητα προϊόντα Σίτισης, την Ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη και την Ψυχοκοινωνική τους στήριξη.

Το ένα ισόγειο μαγαζί της πολυκατοικίας θα λειτουργήσει ως Μαγειρείο, όπου καθημερινά 5-6 από τις ήδη στεγασμένες γυναίκες – εναλλάξ – θα μαγειρεύουν για όλους τους ενοίκους, έτσι ώστε να συνεργάζονται και να αλληλοεξυπηρετούνται. Το δεύτερο μαγαζί του ισογείου έχει εξοπλιστεί ως χώρος συνεύρεσης -με καναπέδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο, βιβλιοθήκη κ.α. Σ’ αυτό το χώρο θα γίνεται και η Ψυχολογική τους υποστήριξη.

Καθημερινή θα είναι η εποπτεία της καλής λειτουργίας και της τήρησης των κανόνων συνύπαρξης.

Επόμενος στόχος είναι η προσπάθεια να ενεργοποιηθούν εργασιακά π.χ. να βοηθάνε στις επισκευές των επόμενων κτιρίων που θα ετοιμάζονται ως Κοινωνική Κατοικία.

Επίσης θα φροντίζουμε να εκπαιδευτούν – όσοι θα θελήσουν – προκειμένου να ασχοληθούν με Βιολογικές καλλιέργειες. Εθελοντές προσφέρονται να τους εκπαιδεύουν στη ραπτική κ.α.

Οι Γιατροί του Κόσμου έχουν ήδη προσφερθεί για την Ιατρική τους περίθαλψη. Μια μεγάλη Φαρμακοβιομηχανία θα παρέχει τυχόν φάρμακα για τους ήδη στεγασμένους.

Ομάδα εθελοντών Ψυχολόγων – Ψυχοθεραπευτών θα προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη.

Συνεργαζόμαστε με το Δήμο Αθηναίων και στη συνέχεια και με άλλους Δήμους, ανάλογα με το πού βρίσκονται τα επόμενα κτίρια που θα χρησιμοποιηθούν ως Κοινωνική Κατοικία. Ήδη μας έχουν προσφερθεί από ευαίσθητους ανθρώπινους ανθρώπους άλλες 3 πολυκατοικίες και 25 διαμερίσματα. Εμείς αναλαμβάνουμε τις επισκευές , τον εξοπλισμό και την επίπλωση των διαμερισμάτων, και ο Δήμος τα έξοδα σίτισης και τις μηνιαίες δαπάνες.

Κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου και δικοί μας εθελοντές θα καταγράφουν καθημερινά τις ανάγκες, και θα εποπτεύουν την εύρυθμη λειτουργία της Κοινωνικής Κατοικίας.

Κατηγορίες: Γενικά