Τα Νέα

Νέα Παταγώδης Αποτυχία του Ν.Μάντη καί του Συλλόγου του Το Παραμύθι τελείωσε…..

Νέα Παταγώδης Αποτυχία του Ν.Μάντη καί του Συλλόγου του

Το Παραμύθι τελείωσε…..

Απέσυρε σιωπηρά, όπως την κατέθεσε, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) περί ακυρώσεως της αναγνώρισης του Σ.Ε.Ψ., από τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας, ως της  νομίμου και αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργάνωσης των Ψυχολόγων.

Περισσότερα (doc)

Κατηγορίες: Γενικά