Τα Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ρόλος και τα όρια της δεοντολογίας του επαγγέλματος του ψυχολόγου στο σχολικό περιβάλλον.

Θέμα: Ο ρόλος και τα όρια της δεοντολογίας του επαγγέλματος του ψυχολόγου στο σχολικό περιβάλλον.
Το τελευταίο διάστημα, ο Σ.Ε.Ψ. δέχθηκε δεκάδες ερωτήματα από συναδέλφους, που
προσλήφθηκαν προσφάτως στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
σχετικά με το ρόλο τους και τα όρια της δεοντολογίας του επαγγέλματος του
ψυχολόγου στο σχολικό περιβάλλον.
Με αφορμή αυτά τα ερωτήματα, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους
ενδιαφερομένους συναδέλφους, την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου και ώρα 10.30 π.μ.
στα γραφεία του συλλόγου, Αμαλίας 42, σε συνάντηση-συζήτηση και ανταλλαγή
εμπειριών και πληροφοριών σχετικά με τα ανωτέρω θέματα.
.
.
Κατηγορίες: Γενικά