Τα Νέα

Δεύτερη εποπτεία του ΣΕΨ προς τους ψυχολόγους των σχολείων.

….
..

Μετά την επιτυχημένη πρώτη εποπτεία προς τους ψυχολόγους των σχολείων, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, ανακοινώνει ότι η δεύτερη εποπτεία θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Μαρτίου και ώρα 16.00 – 18.00 στα γραφεία του συλλόγου, Αμαλίας 42, Στήλες Ολυμπίου Διός, Αθήνα (μετρό Ακρόπολη ή Σύνταγμα).

Η συμμετοχή των ψυχολόγων στην εποπτεία δεν προϋποθέτει την εγγραφή μέλους στον ΣΕΨ. Η παρουσία όλων των συναδέλφων στην εποπτεία είναι πολύ σημαντική και αφορά όλους τους ψυχολόγους που εργάζονται στα σχολεία. Είναι δωρεάν. Κοινωνική προσφορά του ΣΕΨ

Πληροφορίες: 210 6913500-2106913053

Μετά την επιτυχημένη πρώτη εποπτεία προς τους ψυχολόγους των σχολείων, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, ανακοινώνει ότι η δεύτερη εποπτεία θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Μαρτίου και ώρα 16.00 – 18.00 στα γραφεία του συλλόγου, Αμαλίας 42, Στήλες Ολυμπίου Διός, Αθήνα (μετρό Ακρόπολη ή Σύνταγμα).

Η συμμετοχή των ψυχολόγων στην εποπτεία δεν προϋποθέτει την εγγραφή μέλους στον ΣΕΨ. Η παρουσία όλων των συναδέλφων στην εποπτεία είναι πολύ σημαντική και αφορά όλους τους ψυχολόγους που εργάζονται στα σχολεία.

Πληροφορίες: 210 6913500

–Μετά την επιτυχημένη πρώτη ε
Μετά την επιτυχημένη πρώτη εποπτεία προς τους ψυχολόγους των σχολείων, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, ανακοινώνει ότι η δεύτερη εποπτεία θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Μαρτίου και ώρα 16.00 – 18.00 στα γραφεία του συλλόγου, Αμαλίας 42,
Μετά την επιτυχημένη πρώτη εποπτεία προς τους ψυχολόγους των σχολείων, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, ανακοινώνει ότι η δεύτερη εποπτεία θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Μαρτίου και ώρα 16.00 – 18.00 στα γραφεία του συλλόγου, Αμαλίας 42, Στήλες Ολυμπίου Διός, Αθήνα (μετρό Ακρόπολη ή Σύνταγμα).

Η συμμετοχή των ψυχολόγων στην εποπτεία δεν προϋποθέτει την εγγραφή μέλους στον ΣΕΨ. Η παρουσία όλων των συναδέλφων στην εποπτεία είναι πολύ σημαντική και αφορά όλους τους ψυχολόγους που εργάζονται στα σχολεία.

Πληροφορίες: 210 6913500

Στήλες Ολυμπίου Διός, Αθήνα (μετρό Ακρόπολη ή Σύνταγμα).

Η συμμετοχή των ψυχολόγων στην εποπτεία δεν προϋποθέτει την εγγραφή μέλους στον ΣΕΨ. Η παρουσία όλων των συναδέλφων στην εποπτεία είναι πολύ σημαντική και αφορά όλους τους ψυχολόγους που εργάζονται στα σχολεία.

Πληροφορίες: 210 6913500

ποπτεία προς τους ψυχολόγους των σχολείων, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, ανακοινώνει ότι η δεύτερη εποπτεία θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Μαρτίου και ώρα 16.00 – 18.00 στα γραφεία του συλλόγου
Μετά την επιτυχημένη πρώτη εποπτεία προς τους ψυχολόγους των σχολείων, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, ανακοινώνει ότι η δεύτερη εποπτεία θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Μαρτίου και ώρα 16.00 – 18.00 στα γραφεία του συλλόγου, Αμαλίας 42, Στήλες Ολυμπίου Διός, Αθήνα (μετρό Ακρόπολη ή Σύνταγμα).

Η συμμετοχή των ψυχολόγων στην εποπτεία δεν προϋποθέτει την εγγραφή μέλους στον ΣΕΨ. Η παρουσία όλων των συναδέλφων στην εποπτεία είναι πολύ σημαντική και αφορά όλους τους ψυχολόγους που εργάζονται στα σχολεία.

Πληροφορίες: 210 6913500

, Αμαλίας 42, Στήλες Ολυμπίου Διός, Αθήνα (μετρό Ακρόπολη ή Σύνταγμα).

Η συμμετοχή των ψυχολόγων στην εποπτεία δεν προϋποθέτει την εγγραφή μέλους στον ΣΕΨ. Η παρουσία όλων των συναδέλφων στην εποπτεία είναι πολύ σημαντική και αφορά όλους τους ψυχολόγους που εργάζονται στα σχολεία.

Πληροφορίες: 210 6913500

Κατηγορίες: Γενικά