Τα Νέα

31-3-2018: Λήξη Μεταβατικής Περιόδου απονομής EuroPsy

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

            Σας υπενθυμίζουμε ότι οι Μεταβατικές Ρυθμίσεις για τη χορήγηση του EuroPsy Basic λήγουν στις 31 Μαρτίου 2018. Σας αποστέλλουμε εκ νέου την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΨ σχετικά με τη λήξη των μεταβατικών ρυθμίσεων για την απονομή του EuroPsy Basic.

            Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα μας η ενότητα για το EuroPsy  (http://www.seps.gr/index.php/europsy) έχει ανανεωθεί και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την Πιστοποίηση EuroPsy Basic και τη διαδικασία απονομής.

            Επιπλέον, μπορείτε να επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/europeancertificatepsychology/ ).

            Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία EuroPsy τηλεφωνικά στο 2106913500 ή με email στη διεύθυνση europsygreece@seps.gr

Με εκτίμηση,

Γραμματεία ΣΕΨ.

Αθήνα, 26-9-2017

Αρ. Πρωτ.: 13170

Ανακοίνωση

Θέμα: «Οι Μεταβατικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση του EuroPsy Basic λήγουν στις 31 Μαρτίου 2018».

            Οι Ψυχολόγοι που επιθυμούν να λάβουν την Πιστοποίηση EuroPsy Basic και εμπίπτουν στις μεταβατικές ρυθμίσεις (βλ. Κανονισμοί EuroPsy, άρθρο 38) θα πρέπει να βιαστούν να καταθέσουν την αίτησή τους. Οι Μεταβατικές ρυθμίσεις λήγουν στις 31 Μαρτίου 2018. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας δε θα υπάρχει πλέον δυνατότητα χρήσης τους.

            Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι οι Ψυχολόγοι που τα προσόντα τους πληρούν ήδη τα κανονικά κριτήρια του EuroPsy Basic (Κανονισμοί EuroPsy, άρθρο 2) δε χρειάζεται να περιμένουν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για να καταθέσουν την αίτησή τους.

            Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο http://www.seps.gr/index.php/europsy 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

H Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραμματέας

Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα                             Βασιλική  Δ. Καραγιάννη

                                                                                                                                                                                Κλινικός Ψυχολόγος                                           Κλινικός Ψυχολόγος

Κατηγορίες: Γενικά