Τα Νέα

Νέα Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) για το επάγγελμα του Ψυχολόγου.

Το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων ενημερώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Υγείας και ειδικότερα από την Γενική Διεύθυνση Υγείας Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄). Το ΔΣ θεωρεί ότι η εγκύκλιος εμπεριέχει ασαφή σημεία τα οποία θα προσπαθήσει να διευκρινίσει  ώστε να μην θιγούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ψυχολόγων.

δείτε εδώ (pdf)

Κατηγορίες: Γενικά