Τα Νέα

“Αίτηση Απονομής EuroPsy Basic”

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,

Η Εθνική Επιτροπή Απονομής του ΕυρωΨυ υπενθυμίζει ότι η περίοδος ισχύος των μεταβατικών διατάξεων για τους ήδη επαγγελματίες Ψυχολόγους λήγει στις 31 Μαρτίου 2016. Όσοι, λοιπόν, συνάδελφοι δεν έχουν προχωρήσει ακόμα την αίτησή τους χρειάζεται να βιαστούν, διότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θα απαιτούνται πλέον μόνο τα βασικά προσόντα. Δηλαδή, επί πλέον του Πτυχίου Ψυχολογίας και της Αδειας…

κατεβάστε το πλήρες κείμενο εδω

 

 

 

Κατηγορίες: Γενικά