Τα Νέα

Ανακοίνωση Δ.Σ. ΣΕΨ: Συνάντηση Ψυχολόγων στην Ειδική Αγωγή, Τετάρτη 18.7.18, 5 μ.μ., γραφεία Σ.Ε.Ψ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ειδικής Αγωγής του Σ.Ε.Ψ., αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Συνάντηση των συναδέλφων Ψυχολόγων (μελών και μη μελών Σ.Ε.Ψ.) που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή,

την Τετάρτη 18.7.18, στις 5 μ.μ., στα γραφεία του Σ.Ε.Ψ.

 

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ

Κατηγορίες: Γενικά