Τα Νέα

Ανακοίνωση ΔΣ ΣΕΨ για τις Γνωματεύσεις των Ψυχολόγων και Οδηγίες ΣΕΨ για τη Βέλτιστη Πρακτική

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Ψ. σας αποστέλλουμε την επιστολή με θέμα: «Ανακοίνωση Περί των Γνωματεύσεων των Ψυχολόγων», καθώς και τις οδηγίες για βέλτιστη πρακτική (συνημμένα: Γνωμάτευση Ι και Γνωμάτευση ΙΙ).

Ανακοίνωση Περί των Γνωματεύσεων των Ψυχολόγων

Γνωμάτευση Ι

Γνωμάτευση ΙΙ

Κατηγορίες: Γενικά